ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η λειτουργία της ΕΚΚΑΦ διέπεται από τις αρχές που καθορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας βασίζεται στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015.

Νοιαζόμαστε βαθιά για τη δουλειά μας και επιδιώκουμε να τη φέρνουμε εις πέρας με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πελάτες μας, το κοινό και τον πλανήτη. Μέσα από τη συνεργασία, την ανεξάρτητη σκέψη και την ολιστική προσέγγιση παράγουμε ποιοτικό έργο που βελτιώνει το δομημένο περιβάλλον και θέτει νέες προσδοκίες για τον κατασκευαστικό κλάδο.

Οι στόχοι μας:

   Να παρέχουμε σχεδιασμό και δομημένες λύσεις, αποτελεσματικές και καινοτόμες, που να φέρνουν αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις προσδοκίες, βελτιώνουν την κοινωνία και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

   Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας, τέτοιες ώστε να θέλουν να ξανασυνεργαστούν μαζί μας.

    Να δημιουργούμε κομψά, συντονισμένα, στιβαρά και με ακρίβεια έργα που να περιέχουν τις σωστές πληροφορίες οι οποίες να είναι εύκολα προσβάσιμες.

Εμείς θα:

    Προσλαμβάνουμε ταλαντούχους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα που μοιράζονται τους στόχους μας και θα τους παρέχουμε τις κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες για να ανθίσουν.

    Δίνουμε στους ανθρώπους μας την ελευθερία να είναι δημιουργικοί και να μαθαίνουν.

    Δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

    Ακολουθούμε μια κουλτούρα έρευνας, ενισχύοντας την εσωτερική συνεργασία και το διαμοιρασμό των γνώσεων μας.

    Επενδύουμε στην προώθηση της τεχνογνωσίας, των ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μας και της στρατηγική μας σκέψη.

    Επιδιώκουμε τη συνεργασία με πελάτες, συνεργάτες, πράκτορες, συμβούλους και προμηθευτές των οποίων οι δεσμεύσεις και οι αξίες είναι ανάλογες των δικών μας.

    Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα των αντικειμένων μας, μέσω του συστήματος διαχείρισής (ISO 9001: 2015).

Ekkaf_Certificate

Πιστοποίηση EN ISO 9001:2008

Πιστοποίηση EN ISO 9001:2008