Φραγκίσκη Σκαρπαθιώτη

Πολιτικός Μηχανικός- Μηχανικός Πωλήσεων

Η κα Σκαρπαθιώτη Φραγκίσκη έχει ΜΔΕ του τομέα Δομοστατικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης των Κατασκευών του ΕΜΠ και είναι υπεύθυνη του τμήματος παραγγελιών και προμηθείων. 

Χρονολογία

2019 - ΣΗΜΕΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ : +30 6980506064
Email : fs@ekkaf.gr