ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Εικόνα 1:Τυπική διαδικασία ανύψωσης φορέα γέφυρας

Η ανύψωση των γεφυρών είναι μια διαδικασία άκρως απαιτητική και πρέπει να εξασφαλίζει την στατική επάρκεια της γέφυρας και την ομαλή μεταφορά των φορτίων από το κατάστρωμα προς τα βάθρα και την θεμελίωση. Η διαδικασία ανύψωσης γίνεται από έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας αυστηρά όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και μετρώντας με ηλεκτρονικά μέσα και απόλυτη ακρίβεια την μετατόπιση σε όλες τις φάσεις. Σκοπός της ανύψωσης γεφυρών είναι η αντικατάσταση παλαιών εφεδράνων με νέα.

Εικόνα 2:Ανύψωση φορέα για αντικατάσταση εφεδράνου

Κατά την προετοιμασία της ανύψωσης, επιλέγεται ο καταλληλότερος εξοπλισμός με βάση τα φορτία και απελευθερώνεται πλήρως η κατασκευή που πρόκειται να ανυψωθεί από σωλήνες, κιγκλιδώματα και αρμούς συστολοδιαστολής που εμποδίζουν τη διαδικασία. Το κενό στη συνέχεια καθαρίζεται με ταυτόχρονη απομάκρυνση των αφαιρούμενων οικοδομικών υλικών και καθορίζονται οι θέσεις των γρύλων ανύψωσης. Τέλος, τοποθετούνται οι γρύλοι και οι μετρητές ανύψωσης πραγματοποιώντας μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Οι γρύλοι μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικούς σχηματισμούς και να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, σε ομάδες ή μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα.

Με την έναρξη της εργασίας, η ανύψωση της κατασκευής γίνεται ομοιόμορφα σε φάσεις των 5 mm, μετρώντας μέχρι το επιθυμητό σημείο στο οποίο αφαιρούνται τα υπάρχοντα εφέδρανα. Αφού δημιουργηθούν-επισκευαστούν οι επιφάνειες έδρασης , τοποθετούνται τα νέα εφέδρανα και ξεκινά αντίστοιχα η καταβίβαση του φορέα

Κάθε φορέας έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρειάζεται ειδική προσέγγιση για την διαδικασία της ανύψωσης. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΚΚΑΦ δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο στη μελέτη ανύψωσης με επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, υπολογίζοντας τα φορτία που πρόκειται να ανυψωθούν και τη μέγιστη ανύψωση που μπορεί να δεχθεί η ανυψούμενη κατασκευή. Τέλος, επισημαίνονται τα σημεία που πρέπει να απελευθερωθούν για να επιτρέψουν την ανύψωση καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των υδραυλικών γρύλων ανύψωσης.