Η Ιστορία μας

Πατέρας του προεντεταμένου σκυροδέματος θεωρείται ο Γερμανός C.W. Doering που είχε πατεντάρει την τεχνική αυτή ήδη από το 1888 όμως τα τεχνολογικά μέσα που είχε στην διάθεση του δεν επέτρεπαν ευρεία χρήση.

Στην συνέχεια, ο Γάλλος μηχανικός Eugene Freyssinet θεμελίωσε την τεχνική του προεντεταμένου σκυροδέματος στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά από μια σειρά εντυπωσιακών για την εποχή έργων γεφυρών όπου επιτύγχανε μεγάλα ανοίγματα δοκών και παράλληλα εξοικονόμηση υλικού, προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας Freyssinet το 1943.  

Η εταιρεία ΕΚΚΑΦ ιδρύθηκε το 1987 και αναμφισβήτητα είναι ο πρωτοπόρος της προέντασης στην χώρα μας δεδομένου ότι έφερε την τεχνολογία προέντασης στην χώρα με την εκπροσώπηση της Freyssinet. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η ΕΚΚΑΦ έγινε συνώνυμο της προέντασης στην Ελλάδα, συμμετείχε σε μελέτες γεφυρών, συμμετείχε σε διδακτορικές διατριβές του ΕΜΠ εισφέροντας πρωτόκολλα τάνυσης και λοιπές μετρήσεις,  και έφερε σε πέρας εξαιρετικής δυσκολίας τεχνικά έργα.

Το 2004 έχοντας συμμετάσχει επιτυχώς σε πλήθος Ολυμπιακών έργων διαπιστώθηκε η ανάγκη για εμπλουτισμό των λύσεων με εφέδρανα και αρμούς. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΚΚΑΦ ήρθε σε αποκλειστική συμφωνία με την ιταλική εταιρία AGOM για την προμήθεια όλων των τύπων των εφεδράνων, προϊόντων σεισμικής μόνωσης και αρμών συστολοδιαστολής.

Τα αντικείμενα της ΕΚΚΑΦ είναι:

  1. Η κατασκευή κάθε είδους προεντεταμένης κατασκευής, προεντεταμένων και μετα-εντεταμένων δοκών, πλακών καταστρώματος γεφυρών,κτιρίων κλπ,
  2. Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση προεντεταμένων αγκυρίων,
  3. Η προμήθεια εφεδράνων όλων των τύπων και εφεδράνων σεισμικής μόνωσης,
  4. Η προμήθεια αρμών συστολοδιαστολής όλων των τύπων
  5. Η ανύψωση γεφυρών για αντικατάσταση των εφεδράνων

Η ΕΚΚΑΦ έχει συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια συμμετέχοντας όλα αυτά τα χρόνια σε πάνω από 1000 έργα προέντασης παντός τύπου (γέφυρες, σιλό, έργα Μετρό, αποχετευτικά έργα, μόνιμες και προσωρινές αγκυρώσεις εδάφους), εφεδράνων, αρμών συστολοδιαστολής και ανύψωσης γεφυρών.

Agom