ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΕΚΚΑΦ είναι δίπλα στους πελάτες της, παρέχοντας:

  1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες,
  2. Υπηρεσίες μελετών και
  3. Υπηρεσίες επίβλεψης έργων.