ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Στην εποχή μας είναι μείζονος σημασίας, για οποιοδήποτε είδος κατασκευής, η κατάλληλη και εντατική προετοιμασία και ο σωστός προγραμματισμός εργασιών. Η ΕΚΚΑΦ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στους στόχους του κάθε έργου συνεργαζόμενη με μελετητές, τεχνικούς συμβούλους, υπεύθυνους έργων και προμηθειών, εργοταξιάρχες, κατασκευαστές και ιδιοκτήτες έργων.

Παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός έργου για βέλτιστο σχεδιασμό, διασφάλιση ποιότητας, μείωση κόστους κατασκευής και συντήρησης, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση προϋπολογισμών, επιλογή κατάλληλων υλικών κατασκευής, ενίσχυσης, προστασίας και αποκατάστασης. Δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες μας και για το περιβάλλον, ώστε να πραγματοποιούνται εξαιρετικά σύγχρονες κατασκευές βασιζόμενοι στην τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας.