ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

Όλα τα έργα που αναλαμβάνει η ΕΚΚΑΦ επιβλέπονται αδιάλειπτα, διασφαλίζοντας την ποιότητα, το κόστος, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των ορισμένων προδιαγραφών από τη μελέτη. Συνεργαζόμαστε με έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες με υψηλή τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώνουμε με ακρίβεια και ταχύτητα κάθε έργο, δίνοντας σημασία στις λεπτομέρειες του κάθε φορέα.

Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για:

  • Την εποπτεία των εκτελουμένων εργασιών, τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής, των μέσων και των υλικών που χρησιμοποιούνται.
  • Την πρόληψη κακοτεχνιών καθώς και την υπόδειξη μέτρων αποκατάστασης των τυχών ελαττωμάτων που διαπιστώνονται από τους ελέγχους.
  • Την τήρηση και επικαιροποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος του έργου.
  • Τον έλεγχο του τηρούμενου ημερολογίου του έργου και στην καταγραφή σε αυτό τυχόν παρατηρήσεων, υποδείξεων ή εντολών.
  • Την υπόδειξη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων και την τήρησή τους.